top of page

Hverdagen i børnehaven

A

Hverdagen i børnehaven

Sommerudflugt i slutnings af august eller starten af september.
Vi deltager i skolens motiondag.
Til jul opfører børnehaven krybbespil.
Børnehaven går til svømning om vinteren.
I januar holder vi Børnehusets fødselsdag.
Børnehaven slår katten af tønden på Pensionistgården.
Påskefrokost.
I forbindelse med byfesten flytter hele Børnehuset “ud i det blå”.
Førskolebørn tager til 112-dag.
Vi tager til Snapstinget.
Sommerfest for alle i Børnehuset og skolen.
Vi holder 2-3 bedsteforældredage om året.

bottom of page